Enter your keyword

Blog

การศึกษานอกชั้นเรียนรายวิชา Hydraulic Engineering นำทีมโดย ผศ.ดร.ปิยนุช ใจแก้ว โดยศึกษาส่วนประกอบต่างๆ ของเขื่อน ระบบไฮโดรลิค ระบบการบริหารจัดน้ำและระบบความปลอดภัยในอุโมงค์ใต้เขื่อน ณ เขื่อนขุนด่านประการชล

การศึกษานอกชั้นเรียนรายวิชา Hydraulic Engineering นำทีมโดย ผศ.ดร.ปิยนุช ใจแก้ว โดยศึกษาส่วนประกอบต่างๆ ของเขื่อน ระบบไฮโดรลิค ระบบการบริหารจัดน้ำและระบบความปลอดภัยในอุโมงค์ใต้เขื่อน ณ เขื่อนขุนด่านประการชล

วันที่ 20 มีนาคม 2566 การศึกษานอกชั้นเรียนรายวิชา Hydra [...]
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ อาจารย์ ดร.ปิยนุช  ใจแก้ว ได้รับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ อาจารย์ ดร.ปิยนุช ใจแก้ว ได้รับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวด [...]
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย  สินถาวร นำนิสิตประจำภาควิชาฯ ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย สินถาวร นำนิสิตประจำภาควิชาฯ ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย สินถาวร หัวหน้าโ [...]
รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย  สินถาวร  นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมกับ อบต คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก  ซ่อมแซมเส้นทางสัญจร  ถ.สายวัดคต-ประตูน้ำคลอง 15

รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย สินถาวร นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมกับ อบต คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ซ่อมแซมเส้นทางสัญจร ถ.สายวัดคต-ประตูน้ำคลอง 15

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย สิน [...]
ผู้จัดการแผนกบริการเทคนิค/ฝ่ายการตลาด บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มอบปูนแดง299 ทีพีไอ จำนวน 4 ตัน เพื่อใช้ในการศึกษา

ผู้จัดการแผนกบริการเทคนิค/ฝ่ายการตลาด บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มอบปูนแดง299 ทีพีไอ จำนวน 4 ตัน เพื่อใช้ในการศึกษา

นายปรัชญา เดชฉกรรจ์ ผู้จัดการแผนกบริการเทคนิค/ฝ่ายการตล [...]
นิสิตได้รับรางวัลโครงการแข่งขันทางด้านวิชาการโดยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยและสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปี 2565

นิสิตได้รับรางวัลโครงการแข่งขันทางด้านวิชาการโดยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยและสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปี 2565

นิสิตได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงในงานสถาปนาคณะวิศวกรรมศา [...]
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดย รศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร และ รศ.ดร.ถนัด จินตโกศล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดย รศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร และ รศ.ดร.ถนัด จินตโกศล

วันที่ 14-15 กันยายน 2565 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิ [...]