Enter your keyword

post

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และโอกาสในการศึกษา โดย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และโอกาสในการศึกษา โดย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มาให้ความรู้การวางแผนและไอเดียของการศึกษาต่อร่วมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม