Enter your keyword

post

โครงการศึกษาดูงานและเทรนนิ่ง บริษัท นันทวัน จำกัด และศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์

โครงการศึกษาดูงานและเทรนนิ่ง บริษัท นันทวัน จำกัด และศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2567 จังหวัดชลบุรี ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 นิสิตวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  ได้รับความรู้พร้อมทั้งประสบการณ์ในการออกแบบและปฏิบัติงานจริง