Enter your keyword

Blog

เข้าร่วมกิจกรรมรับธงในงาานประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมกิจกรรมรับธงในงาานประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (NCCE22) ระหว่างวันที่ 20-21 กรหฎาคม 2560

ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ Asia Bridge Competition 2017

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ Asia Bridge Competition 2017 (ASIA BRICOM 2017)