Enter your keyword

post

รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย สินถาวร นำนิสิตประจำภาควิชาฯ ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย สินถาวร หัวหน้าโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภายใต้การบริหารโดยภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม นำนิสิตประจำภาควิชาฯ ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566