Enter your keyword

post

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Hiroki TANIKAWA และคณะจาก Graduate school of Environmental Studies, Nagoya University

วันที่ 15 มีนาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม นำโดยหัวหน้าภาควิชาฯ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิติ สุภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำภาควิชา ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Hiroki TANIKAWA และคณะจาก Graduate school of Environmental Studies, Nagoya University และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการทำงานวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิตของภาควิชาฯ ณ ห้องประชุม 3202 F3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม