Enter your keyword

post

รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย สินถาวร นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมกับ อบต คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ซ่อมแซมเส้นทางสัญจร ถ.สายวัดคต-ประตูน้ำคลอง 15

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย สินถาวร นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ชุมนุมวิศวสานฝันสรรค์สร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ อบต คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ซ่อมแซมเส้นทางสัญจร ถ.สายวัดคต-ประตูน้ำคลอง 15 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ภายใต้โครงการวิศวจิตอาสา ปีการศึกษา 2565