Enter your keyword

post

ทดสอบความมั่นคงแข็งแรงตามการออกแบบ สะพานข้ามแยกบางกะปิ (ตลาด happy land) ภายหลังการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างเพื่อให้รองรับน้ำหนักบรรทุก HL93

เพื่อทวนสอบความมั่นคงแข็งแรงตามการออกแบบ สะพานข้ามแยกบางกะปิ (ตลาด happy land) ภายหลังการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างเพื่อให้รองรับน้ำหนักบรรทุก HL93 จึงได้ทำการทดสอบอีกครั้ง ในครั้งนี้แม้จะพบอุปสรรค์เรื่องฝนตกหนัก แต่การทดสอบก็ดำเนินไปได้ด้วยดี การทดสอบเป็นการทดสอบร่วมโดยเสารถไฟฟ้าต้องรองรับรถยนต์และรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (monorail) ทั้งนี้โครงการรับผิดชอบโดย ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด